MedReviews – מדיניות פרטיות
[עודכן לאחרונה: ביום 15 לחודש מרץ 2018]

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מפרטת את נהלי איסוף מידע והשימוש במידע אשר נאסף על ידי "MedReviews" ו/או "אנו" מהמשתמשים באתר ו/או בשירותים ו/או בתוכן (כהגדרתם בתנאי השימוש). מומלץ לקרוא בעיון את מדיניות פרטיות זו בטרם שימוש באתר.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש מפורט כאן של MedReviews (יחד יכונו להלן: "התנאים" ) והיא מהווה הסכם משפטי מחייב בין המשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או בתוכן ( "המשתמש(ים)" ו/או "אתה" ו/או "הנך" ). כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת. בעת כל גלישה, כניסה, גישה או כל שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בתוכן המוצג באתר, הנך מאשר כי קראת, הבנת והנך נותן את הסכמתך המלאה לתנאים. על כן, משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לגשת לאתר ו/או לעשות כל שימוש באתר. אנו לא נישא בכל אחריות בגין שימוש באתר אשר הינו מנוגד לתנאים.

הגבלת גיל וכשרות משפטית
השימוש באתר מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו בן 18 לפחות ובעל כשרות משפטית להתחייב לתנאים אלה ולשימוש ולביצוע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולפי כל דין וכן לא קיימת למשתמש כל מניעה חוקית או מניעה אחרת להתקשר בתנאים. במידה ואינך מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשרות משפטית, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר. MedReviews אינה אוספת ביודעין מידע אודות ילדים מתחת לגיל 14. בכל מקרה בו תיוודע MedReviews לאיסופו של מידע רגיש מקטין שטרם מלאו לו 14 MedReviews תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה. אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל 14 אשר הנך חושש כי נאסף מידע רגיש לגביו, אנא צור קשר כאן או בכתובת הדוא"ל info@medreviews.co.il .

המידע אשר נאסף ושימוש אשר נעשה בו
בעת הכניסה לאתר ו/או השימוש בשירותים, MedReviews עשויה לאסוף מהמשתמש את המידע אשר יפורט להלן:

מידע טכני ומספר מזהה של המכשיר
בעת השימוש באתר, MedReviews אוספת נתונים אנונימיים וטכניים המשודרים ממכשירו של המשתמש ואשר אינם מזהים את המשתמש וכוללים לרבות פרטי השימוש המצטברים של המשתמש כגון מערכת ההפעלה, סוג הדפדפן, סוג המכשיר, ספק האינטרנט, שימוש ב- WiFi, שפה, דגם, חומרה, וכן מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באתר כגון תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, תדירות השימוש, הפעולות שנעשו באתר, חיפושים, דפי האתר שנצפו על ידי המשתמש, לרבות אתרים אשר קישרו את המשתמש לאתר, נתוני מיקום כללים וכמו כן כתובת IP או UDID או IDFA או Advertising ID (תלוי במכשיר אשר בו נעשה שימוש).

MedReviews אוספת ועושה שימוש במידע המפורט לעיל לצרכים פנימיים של MedReviews ולצורך מתן השירותים באופן יעיל ואפקטיבי, על מנת לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר, האופן בו השירותים והתוכן מוצעים וחווית המשתמש, לרבות הצגת תוכן שיווקי ופרסומי וכן תוכן מותאם אישית למשתמש, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאו של המשתמש וכן מידע אשר נקלט ונותח כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש רשאי להפסיק את איסופו של מידע סטטיסטי וטכני מסוים דרך ההגדרות במכשירו.

מידע אשר נאסף בעת הרשמה לשירותי דיוור
במסגרת האתר, תוצע למשתמש האפשרות להירשם לקבלת דיוור בדוא"ל מטעם MedReviews על מנת לקבל ניוזלטר (ידיעון), הצעות שיווקיות מטעם MedReviews ו/או צד שלישיים באמצעות MedReviews וכן הודעות מסחריות אחרות, בכפוף להסכמתו של המשתמש ובהתאם להוראות הדין. במסגרת רישום זה, תתבקש למסור ל- MedReviews את שמך וכתובת המייל שלך. רישום לשירותי הדיוור מהווה את הסכמתו המפורשת של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני מ- MedReviews ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לרבות בהתבסס על מקום הימצאו של המשתמש ו/או בהתבסס על פילוחים והעדפות אשר נותחו על בסיס המידע שנאסף. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע ל- MedReviews על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת תפוצת מקבלי "דבר פרסומת" באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בהודעה ו/או פנייה ישירה ל- MedReviews בבקשה כאמור.

מידע אישי אשר נאסף בעת יצירת קשר עם MedReviews ו/או ספק השירותים הרפואיים
במידה והמשתמש יבחר ליצור קשר עםMedReviews ו/או עם ספק השירותים הרפואיים, המשתמש יתבקש למסור את פרטי הקשר של המשתמש, לרבות שם ו/או מספר טלפון ו/או כתובת ו/או דוא"ל. MedReviews תעשה שימוש במידע זה אך ורק על מנת ליצור קשר עם המשתמש בהתאם לבקשתו ולספק מענה ותמיכה. כאשר פרטי הקשר ו/או מידע אחר נמסר ע"י המשתמש מרצונו החופשי של המשתמש בעת פניה לספק השירותים הרפואיים, פרטים אלו יועברו הן ל- MedReviews והן לספק השירותים הרפואיים ויהיו כפופים, בנוסף למדיניות פרטיות זו, לנהלי הפרטיות של ספק השירותים הרפואיים עצמו כאשר ל- MedReviews אין כל שליטה ו/או אחריות הן על השימוש בפרטים אלו והן על קבלת מענה מטעם ספק השירותים הרפואיים. בעת מסירת פרטים לשם יצירת קשר עם ספק השירותים הרפואיים, MedReviews תהא רשאית לעשות שימוש במידע אשר נמסר על ידי המשתמש על מנת להציע למשתמש ספקים שירותים רפואיים נוספים אשר MedReviews סבורה כי עשויים לעניין את המשתמש. המשתמש מצהיר כי הוא אינו מחויב למסור כל מידע בעת יצירת קשר למעט פרטי הקשר עצמם, וכל מידע נוסף, לרבות מידע רפואי, נמסר על ידו מרצונו החופשי בלבד. יובהר כי, MedReviews תעשה מאמצים מסחריים סבירים להשיב לפניות המשתמש אך אינה מחויבת במענה לכל פניה.

אופן איסוף המידע והשימוש ב"עוגיות" (“Cookies”).
MedReviews אוספת את המידע המפורט לעיל ישירות מטעם המשתמש וכן באופן אוטומטי ממכשירו של המשתמש במהלך הכניסה או השימוש באתר ו/או על ידי צדדים שלישיים, כמפורט לעיל. MedReviews עשויה להשתמש בטכנולוגיות כגון "Cookies" ("עוגיות") וטכנולוגיות אחרות (כגון קבצי Web Beacons, Pixels ועוד). העוגיות מכילות מידע אנונימי והשימוש בהן נעשה בכדי לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובכדי להתאים את השירותים להעדפותיו האישיות של המשתמש. פעולות אלו אינן כוללות מידע שעשוי לזהות את המשתמש. למידע נוסף ראה: www.allaboutcookies.org המשתמש רשאי להפסיק איסוף מידע זה דרך ההגדרות במכשירו. צדדים שלישיים (לדוגמה, Google Analytics) עשויים להשתמש גם בעוגיות, וטכנולוגיות דומות. מידע זה אינו כולל פרטים אישיים ו/או מזהים. למידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב - Google Analytics, מומלץ לעיין במדיניות של Google בכתובת: www.google.com/policies/privacy/partners כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיים של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

שיתוף המידע עם צדדים שלישיים
MedReviews אינה משתפת מידע אישי שנאסף מהמשתמש עם צדדים שלישיים, למעט במקרים המפורטים להלן:

  1. שיתוף המידע על פי דרישת המשתמש ו/או הסכמתו ו/או בכדי לספק למשתמש שירות שהתבקש על ידו. יצוין כי, כאשרMedReviews משתפת מידע עם צד שלישי בהסכמת המשתמש או לבקשתו, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי.
  2. שיתוף המידע במידה הנדרשת בכדי לציית להוראות כל חוק, תקנה, הליך משפטי או צו ממשלתי (כלומר, בהתאם לצו בית המשפט ועוד) וכן שיתוף המידע במידה הנדרשת בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ואו מי מטעמו לבין MedReviews ו/או מי מטעמה.
  3. שיתוף המידע במידה הנדרשת בכדי לאכוף את מדיניותה של MedReviews והתנאים, לרבות על מנת לזהות, למנוע או לנקוט פעולה כנגד פעולות המנוגדות להוראות כל דין ו/או על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה של MedReviews, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של MedReviews.
  4. שיתוף המידע במידה הנדרשת עם צדדים שלישיים אשר מספקים שירותים עבור MedReviews (כגון סיוע שיווקי, שרתים, שירות לקוחות, פונקציונליות שירות ותמיכה). לצדדים שלישיים אלה אסור להשתמש במידע האישי לכל מטרה מלבד מתן השירותים המבוקשים ו- MedReviews תנקוט באמצעים מסחריים סבירים ומקובלים על מנת למנוע שימוש לרעה במידע המועבר לאותם צדדים שלישיים. ואולם, MedReviews אינה אחראית לפעילותו של הצד השלישי ו/או לשימוש הנעשה בפועל על ידו במידע שהועבר אליו.
  5. שיתוף המידע במקרה בו MedReviews העבירה ו/או המחתה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה, ו/או במקרה של מיזוג ו/או רכישה ו/או ארגון במסגרת תאגיד אחר, ובלבד שצד שלישי כאמור יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

MedReviews רשאית לעשות שימוש במידע הלא אישי בכל אחד מהמקרים לעיל ולשתף אותו, וכן לצרכים פנימיים ואינטרסים מסחריים של MedReviews, לצורך שיפור ושיפור האתר והשרות, סטטיסטיקה, שיווק, ניתוח עסקי וניתוחי שיווק, וכן לשפר את החוויה של המשתמש עם האתר. MedReviews לא תפגע בפרטיותו של המשתמש והינה פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והוראות כל דין אחר בעניין.

משך שמירת המידע וזכויות המשתמש
MedReviews רשאית לתקן, לעדכן או למחוק ולהסיר מידע חלקי או לא מדויק, בכל עת ועל פי שיקול דעתה. במידה והמידע אשר שמור אצל MedReviews משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המשתמש זכאי לדרוש בכתב כי המידע הרלוונטי ביחס למשתמש יימחק ממאגריה של MedReviews. בנוסף, המשתמש רשאי, בכל עת, לעיין, לשנות, לעדכן או לבקש למחוק מידע אישי מסוים ביחס למשתמש אשר נמצא אצל MedReviews ע"י פנייה מתאימה ויצירת קשר עם MedReviews כאן או בכתובת הדוא"ל: info@medreviews.co.il מידע כאמור ימחק כל עוד, על פי שיקול דעתה של MedReviews, הוא אינו נדרש לצורך אינטרסים לגיטימיים של MedReviews ו/או עפ"י דין. בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, MedReviews רשאית לדרוש מהשתמש פרטים מסוימים לצורך זיהוי המשתמש בטרם מענה לפנייה האמורה.

במידה ולא התקבלה בקשה מהמשתמש למחוק ו/או לשנות את המידע כאמור לעיל ו/או למחוק או לבטל את חשבון המשתמש, MedReviews תחזיק במידע האמור למשך התקופה הנדרשת לצורך מתן שירות, לעמוד בהתחייבויותיה של MedReviews, לנהל את עסקיה, לאכוף את הסכמיה ולהגן על עצמה במקרה של מחלוקת משפטית וכן בהתאם לדרישות הוראות הדין הרלוונטי. MedReviews רשאית לסרב לבקשות של משתמש כאמור, במידה ואלו הוגשו מספר בלתי סביר של פעמים ו/או בקשות אשר ביצוען דורש מאמץ טכני חריג ושאינו סביר או שאינן מעשיות ו/או בקשות, אשר לשיקול דעתה הסביר של MedReviews, עשויות לסכן את פרטיותם של אחרים.

אבטחת מידע
MedReviews עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע של המשתמש ומשתמשת בשיטות אבטחה מקובלות בכדי להבטיח את בטיחות המידע של המשתמשים, ולמנוע שימוש בלתי מורשה במידע כזה. ואולם, לא ניתן לספק הגנה מוחלטת. לכן, MedReviews אינה מתחייבת כי שרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. MedReviews לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

משתמש הסבור כי פרטיותו לא טופלה בהתאם למדיניות הפרטיות זו מתבקש ליצור קשר עם MedReviews כאן או בכתובת הדוא"ל: info@medreviews.co.il

העברת המידע
אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע"י גישה לאתר, המידע שלך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתים מחוץ למדינת ישראל.

תיקון ו/או שינוי התנאים
MedReviews שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר, לאחר הצגתה של מדיניות הפרטיות המעודכנת יהווה את הסכמתו של המשתמש לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו. במידה ן- MedReviews תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, MedReviews תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר. בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים לעניין תיקונים ו/או שינויים במדיניות הפרטיות.

צור קשר
לכל שאלה לגבי האתר ו/או מדיניות הפרטיות ניתן ליצור קשר עמנו קשר כאן או בכתובת המייל: info@medreviews.co.il